Platby školného

  • út / 28. srpen 2019 v 06:36

Platby školného

Výše úplaty je stanovena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. 9. 2004, dle §123 a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

• Základní částka se stanoví pro všechny děti v mateřské škole ve stejné výši. Dle § 6 vyhlášky č. 14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, stanovuji výši úplaty měsíčně za dítě v mateřské škole.
• Úplata se platí předem, nejpozději do posledního dne měsíce předcházejícího dnu pobytu dítěte v MŠ na číslo účtu: 126 35 441/0100
• Školné pro rok je stanoveno na 500,- Kč měsíčně.
• V době přerušení provozu MŠ o letních prázdninách je úplata za předškolní vzdělávání snížena na 0,00 Kč.