Charakteristika školy

  • Pá / 20. srpen 2019 v 17:01

Charakteristika školy

Mateřská škola byla postavena v roce 1967 v sídlištní zástavbě, je klasická, panelová. Z přízemních tříd se vychází přímo na velkou terasu, která je využita pro hry dětí, k podávání svačin v letním období (jsou zde lavice se stolem). Budova školy je v dobrém technickém stavu. Objekt je obklopen prostornou a velmi pěkně zařízenou zahradou s dostatkem zeleně, dřevěných hracích prvků pro děti, dvěma pískovišti a malým hřištěm k míčovým hrám. To vše v členitém terénu. V blízkosti školy je velký lesopark a několik hřišť, kde děti tráví  z velké části pobyty venku. Škola je po celkové rekonstrukci ve velmi dobré kvalitě.

1. Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb, věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

2. K účasti na výchovně vzdělávací činnosti v MŠ Barvička se dítě, jeho rodiče i pedagogičtí pracovníci rozhodli svobodně, s vědomím práva vybrat si školu (pracoviště) odpovídající osobním představám o podmínkách výchovy a vzdělávání. Z toho plyne, že každý ze zúčastněných se svobodně rozhodl dodržovat dohodnutá pravidla a povinnosti. Hrubé nebo opakované porušování řádu školy může být důvodem k ukončení docházky či pracovní smlouvy.

3. Mateřská škola Barvička zajišťuje všestrannou péči o děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let i pro děti s odloženou školní docházkou na základě rozhodnutí ředitelství ZŠ. Při organizování výchovné péče škola vychází z výše citovaných zákonů a vyhlášek a dalších platných předpisů a směrnic a také z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Škola vydává Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.